Γρήγορη δράση που διαρκεί!

Σχόλια Καταναλωτών / Στοιχεία Επικοινωνίας

Σχόλια Καταναλωτών / Στοιχεία Επικοινωνίας

Θα ήταν μεγάλη μας χαρά να μοιραστείτε μαζί μας την εμπειρία σας από την χρήση του Roiplon.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Meda Pharmaceuticals A.E.

Αγίου Δημητρίου 63

17456 Άλιμος

Τηλ. 210 6775690

Fax. 210 6775695