Γρήγορη δράση που διαρκεί!

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Roiplon

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Roiplon

Τρόπος χορήγησης: Χρήση εξωτερική

Δοσολογία: Επαλείψατε με επαρκή ποσότητα γέλης όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια της πάσχουσας περιοχής 3-4 φορές την ημέρα και κάνετε ελαφρό μασάζ.

Το Εκνέφωμα ψεκάζεται στην πάσχουσα περιοχή 3-4 φορές την ημέρα. Κατά κανόνα 7 ψεκασμοί θεωρούνται αρκετοί για κάθε εφαρμογή (1 ψεκασμός αντιστοιχεί σε 18mg Etofenamate). Στην περιοχή αυτή θεωρείται σκόπιμο, μετά από 1-2 ψεκασμούς να γίνεται ελαφρά εντριβή στο σημείο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει το δέρμα.

Η διάρκεια της θεραπείας κυμαίνεται από λίγες ημέρες μέχρι ένα μήνα.

Εάν παραλείψατε να πάρετε μία δόση μην ανησυχήσετε. Πάρετε τη δόση αυτή μόλις το θυμηθείτε, και συνεχίστε κανονικά τη θεραπεία.

Υπερδοσολογία – αντιμετώπιση
Συνήθεις παρανέργειες όπως κεφαλαλγία, ζάλη ή επιγαστρικός πόνος μπορεί να εμφανισθούν όταν όλη η ποσότητα Etofenamate που περιέχεται σε μια συσκευασία εφαρμοσθεί σε όλη την επιφάνεια του σώματος σε μικρό χρονικό διάστημα.
Άμεση πλύση με άφθονο νερό.
Σε περίπτωση λήψης από του στόματος (τοξικολογικά μεγάλες δόσεις δεν μπορεί να καταποθούν εξαιτίας της γεύσης), συνιστάται πρόκληση εμέτου ή πλύση του στομάχου και χορήγηση ενεργού άνθρακα.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων :  210 77 93 777