Γρήγορη δράση που διαρκεί!

Τι είναι το Roiplon gel 10%;

Τι είναι το Roiplon gel 10%;

Το Roiplon gel 10% ανήκει στην οικογένεια των Μη Στεροειδών Αντιφλεγμονωδών Φαρμάκων (ΜΣΑΦ). Τα ΜΣΑΦ αποτελούν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κατηγορία φαρμακευτικών σκευασμάτων, τόσο για την επιστημονική κοινότητα όσο και για το καταναλωτικό κοινό. Η δυνατότητα χορήγησής κάποιων εξ’ αυτών χωρίς ιατρική συνταγή «διευκολύνει» την ευρεία κατανάλωσή τους, ενώ παράλληλα το διευρυμένο πεδίο δράσης τους τροφοδοτεί διαρκώς ποικίλες επιστημονικές έρευνες.

Πιο ειδικά, το Roiplon gel 10% αποτελεί ΜΣΑΦ για τοπική εξωτερική χρήση. Τα τοπικά αναλγητικά προσφέρουν τη δυνατότητα για παρόμοια αναλγητική δράση σε σχέση με τα από του στόματος χορηγούμενα ΜΣΑΦ, με σημαντικά λιγότερες όμως ανεπιθύμητες ενέργειες[1].

[1] Argoff CE. Topical analgesics in the management of acute and chronic pain. Mayo Clin Proc. 2013;88:195-205.